Monimuotoinen luonto

Joutomailla on omaleimaista ja monipuolista kasvillisuutta, joka lisää merkittävästi kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Rakennettu ja luonnonympäristö kohtaavat joutomailla muodostaen ympäristöjä, joita ei tapaa missään muualla.

Klikkaa lukemaan lisää alla olevista otsikoista.

 

Kasvillisuuteen vaikuttavat tekijät

Joutomaatyyppien kasvillisuus

Luonto ja kulttuuri kohtaavat