Monenlaisia käyttötarkoituksia

Joutomaat ovat osa kaupunkien historiaa ja identiteettiä. Teollisuusjoutomailla tapahtunut aiempi toiminta on mahdollistanut taloudellista kasvua, työpaikkoja ja elintason nousua kaupunkilaisille. Alueella sijainnut teollisuus on vetänyt työvoimaa maalta kaupunkeihin, jonka seurauksena kaupungit ovat kasvaneet.

Joutomaa-alueet ilmentävät kaupunkien historiaa, mutta ovat saattaneet ajan kuluessa rappeutua epämääräisiksi ja vaarallisiksikin paikoiksi.

Joutomaat voivat nykytilassaan olla kaavoituksellisesti tai taloudellisesti vajaa-käyttöisiä alueita, mutta eivät välttämättä hylättyjä.

Lähialueiden asukkaat ovat usein ottaneet joutomaa-alueet omaan käyttöönsä vapaamuotoisesti ja ilman erityisiä suunnitelmia. Ne voivat olla hengähdyspaikkoja keskellä muutoin tiivistä kaupunkitilaa. Useille kaupunkilaisille joutomaat ovatkin mukavia ulkoilumaastoja, joilla lenkkeillään ja ulkoilutetaan koiria. Osa joutomaista on metsäisiä tai muutoin luonnonympäristöltään monipuolisia alueita. Tästä syystä monet tulevat nauttimaan niille luontoelämyksistä. Myös kaupunkiviljelyä harrastetaan näillä alueilla.

Joutomaat voivat näyttäytyä jännittävinä seikkailun paikkoina. Ne tarjoavat myös otollisia ympäristöjä esimerkiksi viime aikoina suosituksi tulleen geokätköilyn harrastajille. Alueiden hylättyjä rakennuksia saatetaan vallata väliaikaiseen käyttöön. Usein joutomaat toimivat lähistön asukkaiden oikopolkuina.

Kaupunkilaisten side joutomaihin voi olla syntynyt myös alueiden historian kautta. Ränsistyneiden tai purettujen tehtaiden ympäristöt ovat olleet monien kaupunkilaisten, heidän vanhempiensa tai isovanhempiensa merkittäviä arkielämän ympäristöjä.

 

LISÄÄ TIETOA

 

Tutustu Joutomaa -näytelmän ohjanneen Maiju Sallaksen ajatuksiin Turun Raunistulassa sijainneeseen joutomaahan liittyvistä merkityksistä. Videon pituus 1 min. 24 s.