Mikä on joutomaa?

Kaupungissa joutomaat ovat kaupunkikehityksen seurauksena syntyneitä hylättyjä tai vajaakäyttöisiä alueita. Ne sijaitsevat pääasiassa rakennetussa kaupunkiympäristössä.

Joutomaat ovat kaupunkitiloja, joiden merkitys ja identiteetti ovat muuttuneet ajan myötä. Joutomaita kuvaa hoitamattomuus, rapistuneisuus ja epämääräisyys.

Joutomaaksi päätyneillä alueilla on aiemmin ollut ihmisen toimintaa. Yksi tapa erotella erilaisia joutokäyttöisiä alueita on jakaa ne aiemmin alueella olleen toiminnan perusteella teollisuus-, liikenne ja sekajoutomaiksi.

Klikkaa alla olevia otsikoita ja lue lisää!

 

Syntytavat

Monenlaisia käyttötarkoituksia