Video- ja audioesitys

Menetelmän kuvaus

 

Video- ja audioesitykset voivat olla lyhyitä klippejä, jotka tuovat lisätietoa opiskeltavasta aiheesta varsinaiseen esitykseen. Tällöin ne voivat olla esimerkiksi osana interaktiivista karttaesitystä.

Toisaalta video tai audio voi olla myös oma itsenäinen esityksensä, joka toteutetaan ryhmätyön lopputuotoksena. Tällöin se on kestoltaan pidempi ja sen suunnitteluun käytetään enemmän aikaa.

 

Toteutus

 

1. Valmistautuminen

 

Video- tai audioesitystä suunniteltaessa kootaan ensin keskeisimmät asiat, jotka on opittu ja jotka halutaan tuoda mukaan esitykseen. Näiden aiheiden selvittämiseksi voi:

  • tehdä listauksen paperille.
  • koota tärkeimmät asiat miellekartaksi.

Tämän jälkeen suunnitellaan, miten edellä määritetyt asiat esitetään videon tai audion avulla.

Vaihtoehtoisia esitystapoja video- ja audioklippeihin

  • Haastattelu. Pienryhmän jäsenet esiintyvät itse asiantuntijoina tai haastattelevat muita asiasta tietäviä henkilöitä, joko asiantuntijoita tai maallikoita.
  • Lyhyt näytelmä tai kuulokuva.
  • Dokumenttifilmi, joka nojaa näytelmää enemmän todellisiin tapahtumiin esittelemällä paikkoja, aiheeseen liittyviä henkilöitä ja "todistusaineistoa".

Erityisesti pidempikestoisia esityksiä suunniteltaessa tehdä lyhyt käsikirjoitus, johon kirjataan:

  • miten asiat esitetään.
  • missä paikoissa ne kuvataan tai äänitetään.
  • kuka niillä esiintyy.
  • tarvitaanko kuvausvälineiden lisäksi muita apuvälineitä tai rekvisiittaa.

Tässä vaiheessa on myös päätettävä, miten esitys tallennetaan. Videoita ja audioita voi tuottaa videokameralla tai ääninauhurilla, tablettitietokoneella tai puhelimella. Tutustu välineiden käyttöön etukäteen, jotta kuvaus- tai äänitystilanteessa aikaa ei kulu tekniikan opetteluun.

Jos aikomus on haastatella ihmisiä, kannattaa heiltä tiedustella suostumista haastatteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Samalla on syytä kertoa, miksi haastattelu tehdään ja kysyä tarvittaessa lupaa haastattelun julkaisemiseen.

 

2. Esityksen tuottaminen

 

Esitys kuvataan tai äänitetään suunnitelman mukaan. Aikaa kannattaa varata työhön runsaasti, jotta ennen kuvaamista voi testata välineet ja suunnitella sopivaa paikkaa.

Paikkaa valitessa kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi liiallinen taustamelu huonontaa videon tai äänitallennenteen laatua. Myös valaistusolosuhteet kannattaa huomioida. Onkin suositeltavaa kokeilla äänen tai kuvan tallentamista, ja katsoa tai kuunnella tulosta ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä.

Lyhyet klipit voi liittää lajempiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi interaktiiviselle kartta-alustalle sellaisenaan. Pitkiä esityksiä voi halutessa editoida. Tähän sopii esimerkiksi Microsoft Windowsin Movie Maker, Lightworks tai VirtualDub.

Valmiita videoita tai audioita voi esitellä luokassa muulle ryhmälle tai jakaa ne verkkopalvelussa toisille.

 

Verkkopalveluita videoiden ja audioiden jakamiseen

 

 

Interaktiiviset kartat:

Videonjakopalvelut: