Interaktiivinen kartta

Interaktiivisten karttojen/verkkopohjaisten paikkatietosovellusten avulla voi esittää ja jakaa paikkatietoa. Sen käyttö yleistyy yhteiskunnassa. Voit tutustua paikkatietoon ja sen erilaisiin hyödyntämismahdollisuuksiin katsomalla aiheeseen liittyviä videoita esimerkiksi Yle.fi -verkkopalvelun Oppiminen-sivustolle.

Laadittaessa interaktiivinen karttaesitys opitaan:

  • kuvauksen toteuttamista muilla menetelmillä hankituista ja analysoiduista aineistoista.
  • alueellisen tiedon visualisoimista.
  • alueellisen tiedon esittämistä ja jakamista toisille sekä siitä keskustelemista muiden kanssa.

Interaktiivinen karttaesitys voidaan toteuttaa kentältä kerätyistä aineistoista. Ne voivat olla esimerkiksi kuvia tai sanalliseen muotoon kirjoitettuja havaintoja ympäristöstä. Aineistojen keräämiseen voi käyttää esimerkiksi haastattelua, aistikävelyä tai havainnointia. Myös alueelle toteutetun uudistamissuunnitelman voi esittää interaktiivisena karttana.

Joidenkin interaktiivisten karttapalveluiden käyttö vaatii rekisteröitymisen. Jos palvelu ei ole entuudestaan tuttu, kannattaa varata aikaa palveluun tutustumiseen ja rekisteröitymiseen.

Tämän sivun alaosassa on listattu eräitä opetuskäyttöön soveltuvia interaktiivisia karttapalveluita. Niiden toiminnallisuuksissa on eroja, ja siten ne soveltuvat eri tyyppisiin harjoituksiin. Voit tutustua erilaisten karttapalveluiden käyttöön Lähellä kaupungissa -sivuston tehtävien avulla.

Alla on ohjeita erilaisten ohjelmien käyttöön.

Silmäile ensin valitsemasi ohjeet läpi ja noudata sitten ohjeita vaihe vaiheelta. Edistynyt karttasovelluksien käyttäjä voi kokeilla suoraan itse, miten ohjelmat toimivat ja millaisia toiminnallisuuksia/sisältöjä niissä on.

 

Kartan luominen, tallentaminen ja jakaminen

 

GoogleMaps

PaikkaOppi

StepMap

 

Paikkamerkinnän luominen

GoogleMaps

StepMap

 

Alueen digitointi

 

Paikkatietoikkuna

 

 

Muita interaktiivisia karttapalveluita/paikkatietosovelluksia:

 

Tripline

UMapper

ZeeMaps

ScribbleMaps