Osallisuus ja osallistuminen

Kaavoitus? Mitä se on?

 

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi tehdään yleis- ja asemakaavoja.

Tähän tarvitaan tietoa siitä millainen ympäristö on.

Suomen hallitusmuoto sanoo seuraavasti:
"Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon."

Vastuu on myös sinulla.

 

Osallisuus ja osallistuminen perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

 

Osallistuminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Laki on tullut voimaan vuonna 2000.

Lain tavoitteena on mm. turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen.

Mikä ihmeen osallinen? Kuka on osallinen?

 

Osallisia ovat kaikki joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Nuoret ovat maankäytön suunnittelussa yksi tärkeä ryhmä. He eivät liiku vain koti- ja kouluympäristössä, vaan laajoilla alueilla kaveriensa ja harrastustensa parissa. Heillä on usein sellaista tietoa ympäristöstä, jota ei muilla ole.

Kannattaako osallistua?

 

Kannattaa! Ympäristön suunnittelija ja kaavoittaja tarvitsevat sitä tietoa jota juuri sinulla ympäristöstä on. Samalla sinulle toivottavasti syntyy käsitys suunnitteluratkaisujen taustoista ja perusteista.

Maankäyttö- ja rakennuslain osallistumismenettely pyrkii takaamaan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet - ja sitä kautta pyritään parantamaan ympäristön laatua. Osallisella tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ennen kaikkea lausua mielipiteensä asiasta, mielellään jo työn alkuvaiheessa. Lain tarkoituksena ei suinkaan ole, että osalliset päättäisivät kaavan sisällöstä.

Päätösvalta säilyy edelleen kaupungin luottamuselimillä. Osallistumismenettelyn tarkoituksena on siis varmistaa, että kaavan suunnittelijoilla on monipuolista tietoa suunnitteluun vaikuttavista asioista. Näin pyritään parempaan lopputulokseen.

Jos et osallistu, et myöskään voi vaikuttaa!

 

Osallistumismenettelyn tavoite

 

Kaavoituksesta on tiedotettava sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

 

Mitä voit hyötyä osallistumisestasi?

 

Vaikkapa sen, että harrastuspaikkoja on lähellä kotiasi. Koulumatkasi on turvallinen tai kavereitten kanssa hengailuun sopivia paikkoja on lähistöllä.
 
Takaisin Osallistu suunnitteluun -osioon