Kenttätyöt

Näiden menetelmien avulla voi tutustua lähiympäristöön, kerätä siihen liittyvää aineistoa ja käsitellä sitä esityksen tuottamiseksi opittavasta asiasta.

Kenttätyömenetelmät soveltuvat sekä Perehdy paikkoihin -harjoitustöihin että Tartu tutkimukseen -tutkimusprojekteihin.

 

Havainnointi

Haastattelu

Aistikävely