Miellekartta

Menetelmän kuvaus

 

Miellekartta eli mind map on helppo apuväline aivoriihityöskentelyyn. Se sopii esimerkiksi Tartu tutkimukseen -tutkimusprojektin tai Perehdy paikkoihin -harjoitustöiden aluksi esimerkiksi:

  • keskeisiin opiskeltaviin käsitteisiin tutustumiseksi.
  • tutkimusprojektin suunnittelemiseksi.

Miellekartta toteutetaan aina yksilöllisesti ja tiedot jäsennetään siihen itselle merkityksellisellä tavalla. Kahta samanlaista miellekarttaa ei ole olemassa!

Miellekarttaa muistuttaa käsitekartta, joka soveltuu paremmin työkaluksi projektin myöhempiin vaiheisiin asioiden jäsentelyyn ja luokitteluun.

 

Toteutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miellekartan luominen alkaa keskeltä. Ensimmäiseen palloon kirjoitetaan tärkein asia, käsite tai työn otsikko.

Kuvan esimerkki: Miellekartan avulla kartoitetaan asukkaiden toimintaa lähiössä X. Tämä kirjoitetaan ensimmäiseen palloon. Tummanvihreä väri viittaa pääotsikkoon.

Millaisia asioita otsikkoon tai pääkäsitteeseen liittyy? Näitä asioita kirjoitetaan palloihin lähelle otsikkoa ja vedetään palloista viivat otsikkopalloon.

Kuvan esimerkki: Seuraavaksi otsikon ympärillä oleviin palloihin kirjoitetaan lähiössä tapahtuvaa toimintaa, jota on esimerkiksi asioiminen, liikkuminen ja harrastaminen. Turkoosi väri symbolisoi näitä toisen tason asioita.

Voiko toisen tason palloihin liittyviä asioita tarkastella vielä yksityiskohtaisemmin? Jos voi, niille tehdään edelleen omat pallonsa, jotka yhdistetään viivoin kakkostason palloihin.

Kuvan esimerkki: Kakkostason toiminta, esimerkiksi liikkuminen, voidaan jaotella vielä yksityiskohtaisemmin erilaisiksi toimiksi. Pyöräily ja autoilu ovat erilaisia tapoja liikkua lähiössä.

Kaavioon merkitään kaikki asiat mahdollisimman tiivistetyssä muodossa, lyhyesti, esimerkiksi käyttäen keskeisiä avainkäsitteitä.

Jos asioiden jäsentäminen suoraan eri tasoille on vaikeaa, on mahdollista kirjoittaa ensin kaikki mieleen tulevat asiat ylös listaksi. Tämän jälkeen on helpompaa ryhmitellä samankaltaisia asioita yhteen ja antaa näille ryhmille otsikot.

Kaaviosta kannattaa tehdä persoonallinen ja oman näköinen. Tässä voi käyttää apuna värejä, symboleja ja muita merkkejä mielikuvituksen mukaan. Symbolien, merkkien ja värien selite kannattaa merkitä kaavioon, jotta niiden tarkoituksen muistaa myös myöhemmin.