Aiheeseen tutustuminen

Näiden menetelmien avulla voi tututustua johonkin käsitteeseen tai kaupunkiympäristöön liittyvään aihepiiriin. Menetelmiä voi käyttää esimerkiksi Tartu tutkimukseen -tutkimusprojektin aloitusvaiheessa.

Aiheeseen tutustumisen menetelmät auttavat luomaan käsityksen siitä, mitä asiasta tiedetään jo ennestään, ja mistä lähteä liikkeelle uuden oppimisessa.

 

Kerro kuvasta

Kerro kirjoituksesta

Mielikuvakartta

Miellekartta

Käsitekartta