MENETELMÄT

Aiheeseen tutustumisen menetelmät auttavat saamaan nopeasti käsityksen jostain kaupungin lähiympäristöihin liittyvästä aiheesta.

Aiheeseen tutustumisen menetelmiä voi käyttää apuna myös Tutustu termeihin -harjoitustyön tai Tartu tutkimukseen -tutkimusprojektin aluksi. Tällöin nämä menetelmät pohjustavat uuden asian oppimista kokoamalla tietoa ja käsityksiä, joita oppijoilla asiasta on lähtökohtaisesti olemassa.

Kenttätyömenetelmät opastavat toimimaan lähiympäristössä ja käsittelemään sieltä saatua aineistoa. Kenttätöiden jälkeen tuotetaan esitys, johon voit valita menetelmän klikaamalla tulosten esittämisen menetelmiä.

 

Aiheeseen tutustuminen

Kenttätyöt

Tulosten esittäminen

Osallistu kaupunkisuunnitteluun -malli