AVAINSANAT

Alla on listattu aakkosjärjestykseen Lähellä kaupungissa -sivustolla esiintyvät keskeiset maantieteelliset avainsanat. Listauksen avulla voi luoda nopean katsauksen sivustolla käsiteltäviin kaupunkiympäristöjen ilmiöihin.

Klikkaa avainsanan alta linkkejä ja lue aiheista lisää!

A

 

Alueellinen identiteetti

 

Alueellisen identiteetin määritelmä

Viheralueiden ja puistojen merkitys alueellisen identiteetin muodostumisessa

Alueellisen identiteetin vahvistaminen lähiöissä

 

 

Asukasaktiivisuus

 

Asukasaktiivisuus lähiöissä

J

B

 

C

 

D

 

Digitaalinen kaupunki

 

Digitaalisen kaupungin määritelmä

Teknologia tuottaa kaupunkitilaa

 

 

E

 

Eheyttävä suunnittelu

 

Eheyttävä suunnittelu ratkaisuna yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitykseen

 

 

Ekosysteemipalvelut

 

Ekosysteemipalvelun määritelmä

Ekosysteemipalvelut kaupungissa

 

 

Elävä kaupunkitila

 

Elävän kadun määritelmä

Tiivis katu on elävä katu

Tiivistämällä elävyyttä lähiöön

 

 

Eriytymiskehitys

 

Lähiöiden eriytymiskehitys

 

 

Esikaupunki

 

Esikaupungin määritelmä

 

 

F

 

 

G

 

Gentrifikaatio eli keskiluokkaistuminen

 

Gentrifikaatio suomalaisissa kaupungeissa

 

 

Geologia

 

Kivien syntyminen

Maaperän merkitys rakentamisessa

 

 

Globalisaatio

 

Kansainväliset yritykset kaupunkikuvassa

 

 

H

 

Hyvinvointi

 

Kaupunkiluonnon vaikutus hyvinvointiin

 

 

I

 

Identiteetti

 

Paikan vaikutus yksilön identiteettiin

Alueellisen identiteetin määritelmä

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset

 

Kaupunkitulvat

 

 

Imago

 

Asukkaiden vaikutus asuinalueen imagoon

Lähiöiden imagot

Katujen imagot

 

 

J

 

Julkinen tila

 

Julkisen tilan määritelmä

Kaupunkilaisen oikeus katuun julkisena tilana

 

 

K

 

Katu

 

Kadun määritelmä

Katujen rytmit

 

 

Kauppakeskukset

 

Kauppakeskukset kuluttamisen ympäristöinä

 

 

Kaupungistuminen

 

Lähiörakentaminen

Kaupunkien kehittyminen Suomessa

Kaupunkien monikeskuksistuminen

Kaupunkirakenteen hajautuminen

 

 

Kaupunkiluonto

 

Ekosysteemipalvelut kaupungissa

Kaupunkiluonnon hyvinvointivaikutukset

Viheralueiden suunnittelu

 

 

Kaupunkirakenne

 

Kaupunkirakenteen jäsentyminen

 

 

Keskeisyys

 

Keskeisyys kaupunkirakenteessa

Keskeisyyden purkautuminen

Keskeisyyden uudet muodot

 

 

Keskusta

 

Keskustan määritelmä

Keskustojen haasteet ja merkitys

Keskustojen kehittäminen

 

 

Kestävä yhdyskuntarakenne

 

Kaupunkirakenteen uudistaminen joutomaita käyttöönottamalla

Kestävämpi kaupunki eheyttävällä suunnittelulla

 

 

Kuluttamisen ympäristöt

 

Kauppakeskukset ja ostoskadut kuluttamisen ympäristöinä

 

 

L

 

Liikkumisen vyöhykkeet

 

Liikkumisen vyöhykkeet kaupunkiseudulla

 

 

Lähipalvelut

 

Lähipalvelut lähiöissä

 

 

Lähiö

 

Lähiön määritelmä

Lähiö asuinympäristönä

Lähiön tulevaisuus

 

 

Lämpösaareke

 

Lämpösaareke kaupunki-ilmaston ilmiönä

 

 

M

 

Maankäyttö

 

Joutomaan määritelmä

Joutomaiden uudistaminen

Maaperä ja rakentaminen

 

 

Mielikuvat

 

Mielikuvat lähiöistä

 

 

Monikeskuksisuus

 

Monikeskuksisuuden määritelmä

 

 

Monikulttuuristuminen

 

Monikulttuuristuminen kaupungissa

 

 

Monimuotoinen luonto

 

Joutomaatyyppien kasvillisuus

 

 

N

 

 

O

 

Osallistuminen kaupunkisuunnitteluun

 

Osallistuminen kaupunkien turvallisuussuunnitteluun

Osallistu suunnitteluun -malli

 

 

P

 

Paikkatieto

 

Mitä on paikkatieto?

 

 

Paikkojen kokeminen

 

Tunnelma urbaanilla joutomaalla

Katujen rytmit

Pelottava katu

Lähiö asuinympäristönä

 

 

Pelon paikat

 

Pelottava katu

Mitä kaupungissa pelätään?

 

Q

 

 

R

 

 

S

 

Segregaatio eli voimakas eriytymiskehitys

 

Asuinalueiden segregoituminen ja monikulttuuristuminen

 

 

Seutuistuminen

 

Seutuistumisen määritelmä

 

 

T

 

Tulva

 

Tulvan määritelmä ja tulviin varautuminen

 

 

Turvallisuus

 

Elävä ja turvallinen katu

Kaupunkien turvallisuusuhkia

 

 

U

 

Ubiikki kaupunki

 

Ubiikin kaupungin määritelmä

 

V

 

 

X

 

 

Y

 

Ytimet ja periferiat

 

Kaupunkikeskustan sijoittuminen

Kaupunkirakenteen hajautuminen