Alueena Forssa

A. Maaperä- ja maastokartan tulkinta

 

  • Millaista maankäyttöä tarkastelemallasi alueella on pääpiirteissään?

Forssassa on pääosin rakennettuja alueita, peltoja, metsiä, mäkiä (harjuja) ja teitä.

  • Millaisia maalajeja kyseisillä alueilla on useimmiten?

Rakennetuilla alueilla ja pelloilla on savea, tiet on rakennettu savi tai moreenialueille. Metsä-, mäki-/harjualueilla on moreenia, soraa tai hiekkaa.

  • Miksi tulkinnassa tarvitaan molempia karttatasoja?

Maaperäkartta ei kerro tarpeeksi tarkkaa tietoa siitä, missä pellot, mäet tai rakennetut alueet sijaitsevat. Maaperäkartan avulla voidaan melko pitkälle päätellä todellista maankäyttöä mutta maastokarttan yhdessä maaperäkartan kanssa antaa tarkemman kuvan todellisesta maankäytöstä.

Näitä karttoja yhdessä käyttämällä voidaan ymmärtää paremmin sitä, miten maalajit vaikuttavat maankäyttöön todellisissa ympäristöissä.

maaperäkartta ja maastokartta- Forssa Maaperä- ja maastokartta Forssan alueelta.

B. Rakennettujen alueiden digitointi

 

Teollisuus-, kerrostalo-, kauppakeskus- ja omakotitaloalue sijaitsevat savimaalla. Rakentaminen savimaalle edellyttää useimmiten paalutusta ja muita maalajeja vahvistukseksi. Savimaat ovat yleisesti ottaen huonoja rakennusmaita etenkin isoille taloille, kuten kerrostaloille tai kauppakeskuksille (paalutus nostaa rakennuskustannuksia). Joskus myös omakotitaloja joudutaan paaluttamaan, jos maaperä on huono. Toinen digitoiduista omakotitaloalueesta sijaitsee moreenialueella, joka soveltuu erinomaisesti rakentamiseen.

Lukion ja kauppakeskuksen rakennukset sijaitsevat kartoittamattomalla alueella. Kartoittamaton alue on Forssan vanhimpia alueita ja siten alueella on kartoituksen aikana ollut jo rakennuksia, jolloin maaperäkartoitusta ei näiltä alueilta tehty.

digitoidut alueet Erilaisia rakennettuja alueita digitoituna.

C. Tulevaisuuden rakentaminen

 

Alla olevassa kartassa on digitoitu mahdollisia tulevaisuuden rakennusalueita.

Omakotitaloalue sijaitsee Talsoilassa jo olemassa olevan omakotitaloalueen läheisyydessä. Alue on moreenia, joten se sopii hyvin omakotirakentamiseen. Kyseinen maaperä lisää houkuttavuutta sillä, että omakotitalon rakentamisessa ei tarvita kallista paalustusta. Lisäksi alueella kulkee jo nyt liikenneväylät, jolloin uusia teitä ei tarvitsisi rakentaa.

Teollisuusalue sijaitsee myös vanhojen teollisuusalueiden läheisyydessä Pikku-Muolaassa. Alueella on savipohja, joka soveltuu teollisuusrakentamiselle. Todennäköisesti maata tulee kuitenkin vahvistaa. Tosin alue sijaitsee pellolla, minkä vuoksi ongelmaksi voi muodostua maanomistuskysymykset. Lisäksi alueella on omakotitaloja. Alueen asukkaat eivät välttämättä halua raskasta teollisuusliikennettä lähelle.

Kerrostaloalue sijaitsee Citymarket-kauppakeskuksen takana vanhan Finlaysonin-tehdasalueen läheisyydessä. Alueella on pieni moreeniesiintymä, minkä vuoksi kerrostalojen rakentamisessa ei tarvittaisi paalutusta. Alue sijaitsee lähellä Forssan keskustan palveluita ja kouluja. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua vanhan teollisuusalueen maaperä, joka saattaa olla saastunut. Saastuneen maan puhdistaminen voisi olla liian kallista.

Tulevaisuuden rakentaminen Karttaan digitoitu tulevaisuuden omakotitaloalue, kerrostaloalue ja teollisuusalue Forssan kartalle. Alueet on digitoitu harmaalla vaakaviivalla.

 Kuvakaappaukset Paikkatietoikkunasta