Epävirallinen sosiaalinen kontrolli

Epävirallisen sosiaalisen kontrollin voi määrittää ihmisten luontaiseksi taipumukseksi valvoa toistensa tekemisiä. Muiden ihmisten läsnäollessa ihmisillä on yleensä taipumus pyrkiä käyttäytymään lainkuuliaisesti ja yleisesti hyväksyttyjen sosiaalisten normien mukaan.

Sulje